• TurkishEnglishGermany

BLOG YAZILARI

Organizasyon

Organizasyon, yapılacak işi belirlemek ve gruplandırmak, sorumluluk ve yetkiyi tanımlamak ve beraberinde hedeflere ulaşmada insanların birlikte en etkin şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ilişkiler kurma sürecidir. Farklı geçmişlere, farklı eğitim niteliklerine ve çeşitli ilgi alanlarına sahip bireylerin ortak bir amaç için çalışmak üzere bir araya geldiği bir düzen oluşturulur. Organizasyon kurumsal hedeflere ulaşmak için bir araçtır. Her bireyin işi tanımlanır ve bunu gerçekleştirmek için yetki ve sorumluluk sabitlenir.

Birçok modern organizasyon işlevsel ve hiyerarşiktir. İzole departmanlar, zayıf koordinasyon ve sınırlı yanal iletişimden mustariptirler. Çoğu zaman, iş parçalanır ve bölümlere ayrılır ve yöneticiler işleri halletmekte zorlanır. Süreçler olası bir çözüm sunar. En geniş anlamda, girdileri birlikte ve sadece çıktılara dönüştüren görev ve faaliyetlerin toplamı olarak tanımlanabilirler. İşletmeler içinde bu girdiler ve çıktılar materyaller, bilgiler ve insanlar gibi çeşitlilik gösterebilir.

Şirket içi organizasyon, personelin işletme içinde çeşitli işlevleri yerine getirmesinde ihtiyaç duyduğu görev ve sorumlulukların yapısal çerçevesidir. Çalışanlar birbirleriyle yakın işbirliği içinde çalışmalı ve kurumun hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Çalışanları organizasyon içerisinde vazgeçilmez hissetmeleri için iyi yönetmek şarttır. Organizasyon yönetimi olarak adlandırılan bu süreç yönetim tarafından işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümünü kapsar. Organizasyon yönetimi, belirli bir zaman diliminde görevleri yerine getirebilmeleri için her çalışandan en iyi şekilde yararlanmaya yardımcı olur. Çalışanları bir araya getirir ve organizasyona karşı sadakat duygusu verir.

14 Mart 2021 1708 okunma
admin

Bu yazarın açıklaması maalesef yok.

BENZER YAZILAR

Tanıtım Filmi

Tanıtım filmi; bir ürün, kişi, kurum veya hizmet hakkında kamuoyunu veya hedef kitleyi bilgilendirmek amacıyla hayata geçirilen iletişim tratejilerinden biridir  Tanıtım yapmak için...

Medya Satın Alma

Medya Planlama ve Satın Alma Medya, içinde birçok kitle iletişim aracını barındıran, bu kitle iletişim araçlarıyla vermek i tediği me ajı ulaşmak i tediği hedefe gönderen...

Tasarım Hizmetleri

İletişim kaygı ı taşıyan her türlü ürün ve hizmet grafik ta arımın uygulama alanına girmektedir Çeşitli alanlarda faaliyet gö teren bir grafik ta arımcı, kurum al...

Prodüksiyon

Prodük iyon aşama ı, video prodük iyon ürecinin ikinci aşama ıdır Prodük iyon ürecinde, pre-prodük iyon aşama ında geliştirilen kon epte ve enaryoya göre profe yonel çekim veya...